Nieuws

Algemene Voorwaarden Braderie

Een aanvraag voor deelname vaan de braderie wordt pas in behandeling genomen indien het inschrijfformulier volledig ingevuld retour is ontvangen. Deelname aan deze braderie is ook pas dan definitief indien het verschuldigde bedrag is voldaan Betaling dient te geschieden middels incasso waarvoor aanvrager eenmalige machtiging verleent het verschuldigde bedrag af te schrijven van zijn/haar bankrekeningnummer … Read more

Huishoudelijk reglement Braderie

Een voorkeursplek kunt u bij de boeking opgeven, maar wij kunnen u dit niet garanderen. Over de toegewezen plaats/kraam kan met de marktmeester niet worden gediscussieerd. Bij aankomst op de braderie dient u zich eerst te melden bij de daarvoor bestemde vrijwilligers (te herkennen aan de gele hesjes). Zij zullen u de plaats/kraam wijzen. Op … Read more

Voorzitter Cor tijdens High Tea gehuldigd

Afgelopen zaterdag vond de eerste editie van het High Tea Concert plaats. We hebben veel mensen kunnen verwelkomen en de heerlijkste hapjes en thee voor kunnen zetten. Hierdoor had de middag een informeel karakter en heeft iedereen ontspannen kunnen genieten van muziek. De middag werd nog feestelijker doordat onze voorzitter Cor de Weerd gehuldigd werd … Read more

Unieke CD-opname in Zalk

Waar klinken de alom bekende werken als ‘Groot is uw trouw’, ‘Blijf mij nabij’ en ‘Aurelia’ mooier dan in een grote oude kerk? En waarom niet in ‘onze eigen’ Sint Nicolaaskerk in Zalk? Het afgelopen weekend hebben wij vele uurtjes in deze kerk doorgebracht en het resultaat kunt u beluisteren op onze CD. Rieks van der … Read more