Ook braderie 2021 afgelast

Helaas hebben we moeten besluiten ook in 2021 geen braderie te houden. Uiteraard vinden we dit ontzettend jammer.


De Gemeente Kampen stelt voorwaarden die organisatorisch teveel obstakels en (financiële) risico’s met zich meebrengen:
– Geen activiteiten binnen de bebouwde kom
– Enkel een afgesloten terrein is toegestaan
– Eenrichtingsverkeer
– Een gereguleerd bezoekersaantal met een maximum aantal personen per m2
– Handhaven van de 1,5 meter
– Geen samenscholing/ontmoetingsplekken

Dat alles zou betekenen dat we de unieke sfeer van de markt binnen ons mooie dorp los moeten laten. Een ander terrein binnen Zalk waar we een rendabel aantal kramen neer kunnen zetten zou dan een weiland zijn. Hiervoor zien we teveel risico’s als het gaat om (bijvoorbeeld) de weersomstandigheden. We zouden heel veel vrijwilligers moeten inzetten om de maatregelen te handhaven, met het risico dat het evenement alsnog gesloten zou worden als we de toestroom van bezoekers niet voldoende zouden kunnen handhaven.

We hebben diverse opties van alle kanten bekeken, maar we kunnen helaas op deze manier geen braderie organiseren.

De braderie 2022 staat gepland op zaterdag 17 september. We zien uit naar 2022 en hopen dat de omstandigheden dan zodanig zullen zijn dat het wel mogelijk is om weer een braderie te organiseren zoals u van ons gewend bent.