Huishoudelijk reglement Braderie

Een voorkeursplek kunt u bij de boeking opgeven, maar wij kunnen u dit niet garanderen. Over de toegewezen plaats/kraam kan met de marktmeester niet worden gediscussieerd.

Bij aankomst op de braderie dient u zich eerst te melden bij de daarvoor bestemde vrijwilligers (te herkennen aan de gele hesjes). Zij zullen u de plaats/kraam wijzen.

Op de dag van de braderie zijn geen kramen meer bij te huren

De laatste mogelijkheid om zich op te geven voor de braderie is 25 augustus 2011 tenzij de braderie eerder is volgeboekt

U dient de standplaats ‘s morgens voor 9.00 uur te bezetten. Eerder dan 07.00 uur ‘s morgens kunt u echter niet terecht. U wordt verzocht niet te wachten tot het laatste ogenblik, omdat zich dan opstoppingen in de straten kunnen voordoen. De braderie duurt van 09.30 uur tot 15.30 uur. U dient deze tijden aan te houden en dus niet voor het einde van de braderie in te pakken en de braderie te verlaten.

Aanwezige ondergrondse brandkranen dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn

Verkopers van etenswaren moeten voldoen aan de richtlijnen van de Keuringsdienst van Waren en moeten rekening houden met controle door deze dienst

Er mag zonder toestemming van de marktmeester geen gebruik worden gemaakt van een geluidsinstallatie

U dient uw eigen afval mee te nemen; indien de organisatie achteraf nog afval moet opruimen, komen de kosten hiervan voor uw rekening

Aanwijzingen gegeven door de ambtenaren van de politie, brandweer of marktmeester in het belang van de openbare orde en/of (verkeers)veiligheid moeten direct worden opgevolgd